Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2013

mrsfrodo7
5631 a5a1 500
Reposted fromdesafiar desafiar
mrsfrodo7
5836 61ba
Reposted fromlunainforest lunainforest
mrsfrodo7
5953 b47e
Reposted fromnenya nenya
mrsfrodo7
Dzieci nie są złośli­we, są złe. 
— Zygmunt Freud
Reposted byextraordinary-93jstrbl

July 28 2013

mrsfrodo7
Najprzód zdawało mi się, że co
piata kobieta na ulicy jest do niej
podobna; potem, że co druga;
potem, że każda. Rozumie pan?
Widziałem ją wszędzie.
— Jerzy Pilch
Reposted byleviarrrrrrrrremainnameless

July 14 2013

mrsfrodo7
Wspólne rzyganie, jak mało co, robi z ludzi wiernych przyjaciół.
— Sylvia Plath
mrsfrodo7
sometimes I can hear my bones straining under the weight of all the lives I'm not living
— Jonathan Safran Foer
Reposted byscreamscence screamscence
9616 99ed 500
Reposted fromYggry Yggry
mrsfrodo7
9344 c916
mrsfrodo7
Reposted frombethgadar bethgadar

July 09 2013

mrsfrodo7

If I never see you again
I will always carry you
inside
outside

on my fingertips
and at brain edges

and in centers
centers
of what I am of
what remains.


— Charles Bukowski
mrsfrodo7
0061 d9b0 500
mrsfrodo7
0045 3de3
Reposted bydezynwoltura0puszkaletsgodrinktogetherdiedrunkcholeraeredvarethmempramimipolanskymaliwazoraxwastedspaceirytacjathosecookiesareminereloveutionIhezalpkz451terribleloveKarlsquell1337RadicalAdultsLickGodheadStyledofripuszczykinsanedreamerpersona-non-grataSzaryOptymistasmigamyniesmiertelnabrzoskwinkaEphemeralemotionalanorexickurororidziewczynawolczykijaarabesquahelikobakterdaquawielebnadziewczynawolczykijaIhezalanamontlenifcaAmericanloverbudasistersmorzandosiostrzycapanienkamorganitahouseofpainnapiechotemvtevrrrettamymajounicornsforeverkohakumarudreloveutionzbyszek-kolega-z-wojskamrsbluevelvetarachnephobicincaraunenlaaaksoszmerdeszcz
mrsfrodo7
0035 4368 500
Reposted byjandrydezynwolturathebeautifulmankoniecznieletsgodrinktogethereredvarethimposter666thirokichigaititatata
mrsfrodo7
0029 a77d
Reposted byidontbiteziangorgeous
mrsfrodo7
0017 74f7
Reposted bylaszlodezynwolturaletsgodrinktogetherwormstacheMigotliwaviva-salvadorebabciapantadeuszSa7xCCmidajchoketitatatakreska-groteska
mrsfrodo7
mrsfrodo7
mrsfrodo7
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl